Historie

 

Een goede ervaring die zij hadden opgedaan bij het zingen van de bruiloftsmis van een vriendin was genoeg. Daarop besloten in september 2005 enkele dames uit Grevenbicht tot het oprichten van een Zanggroep. Hoewel Grevenbicht meerdere koren telde, wilden zij toch een heel ander repertoire ten gehore gaan brengen.

 

 

Een naam was snel gekozen, OCTETNOG. In het begin werd er van uit gegaan dat de zanggroep niet al te groot zou worden, namelijk ongeveer acht leden (OCTET = ACHTTAL).

Kerst 2005 was de vuurdoop. Een gespannen eerste optreden werd verzorgd bij Café Brasserie “Onger de Kestanjeleboum” te Grevenbicht. Toen waren we met zijn 6-en. Dit optreden verliep heel goed, dus op naar het volgende optreden.

 

 

In januari kregen we zelfs een muzikale leider in de persoon van Lars. Hij ging ons helpen bij het instuderen van de liedjes en de Zanggroep tijdens optredens dirigeren. Tevens een begeleider op gitaar, Cor !!

 

 

Beschrijving: image026

 

De groei van het ledental was ingezet en in de zomer van 2006 was het achttal bij elkaar !! Verschillende optredens volgden: een muzikaal intermezzo tijdens de Paasviering van de Vrouwenbond in Grevenbicht, in de Ned. Hervormde kerk in Grevenbicht tijdens de Paasdienst en een optreden in de Ned. Hervormde Kerk tijdens het Straatfestival, dit laatste op specifieke uitnodiging van het Gabriëlfonds.

 

Ontwikkelingen stoppen niet, ook niet voor Octetnog. Wij groeiden door. Eind 2006 waren we al met zijn elven. Inmiddels besloot Cor, onze gitarist, te stoppen en een lid van het koor, onze Kim, nam op het keyboard de instrumentale begeleiding voor haar rekening.

 

Gerepeteerd werd op diverse locaties o.a. bij de Watermolen in ’t Cafeeke, in Kapsalon Kapsones en bij Zaal Aurora.

 

Kerstmis 2006 kwam en het was weer vertrouwd druk met optredens. Het jaar werd afgesloten met het kerstconcert in Grevenbicht samen met meerdere koren en een harmonie en enkele optredens bij kerstvieringen. Helaas werd het jaar 2006 ook afgesloten met een begrafenismis.

 

Begin 2007 was onze Zanggroep al uitgegroeid tot 12 en zijn weer diverse optredens verzorgd.

 

Toen Kim aangaf dat ze eigenlijk liever zou meezingen, was de aanzet gegeven om op zoek te gaan naar een nieuwe muzikale begeleider.

Deze vonden we heel snel in de persoon van Annie, in Beeg en omstreken alom bekend als vaste begeleidster van meerdere koren en dirigente van een koor.

 

Toch stak nog iets. Zoveel dames, dat vroeg om ondersteuning in de lage regionen. In april 2007 besloten we dan ook dat we enkele mannen erbij gingen vragen.  We vonden er 3. Het husselen van de zangers(essen) qua stem leidde ertoe dat we weer 4-stemmig konden zingen en geen dames meer hoefden te “bassen”.

 

 

Beschrijving: 077-2

 

 

In juni 2008 heeft Annie het dirigeerstokje overgenomen van Lars, maar ze bleef ook onze begeleidster.

Wederom werden verschillende optredens verzorgd en sloten we het jaar “als vanouds” af met het jaarlijks terugkerende kerstconcert.

 

2009 is al een bijzonder jaar voor Octetnog. Enkele bijzondere optredens werden verzorgd. Samen met de Harmonie Aurora het Amerikaanse concert verzorgd, en een optreden met de in de gehele regio, en daarbuiten, bekende band Juicy Lucy. Daarnaast werd opgetreden tijdens diverse bruiloften. Bij de optredens hebben we een nieuwe muzikale begeleider, Max.

Een 4de man is ons koor nog komen versterken en er heeft een wisseling van “ons” honk plaatsgevonden. Vanaf september 2009 repeteren we in ons eigen Octetnog-home aan de Schoolstraat.

 

Inmiddels komt ook 2009 langzaam tot een einde en ook dit jaar zullen we het jaar afsluiten met enkele kerstmiddagen en het kerstconcert in Grevenbicht.

 

Vanaf eind februari 2010 gaan we in Zaal Aurora repeteren.

 

Op 6/7 november hebben we ons 5-jarig bestaanfeest gevierd, in de vorm van een feestavond voor en door Beeg. Diverse beegter verenigingen hebben hier aan meegewerkt. Als thema hadden we Chel Savelkoul gekozen, een beegter troubadour die helaas enkele jaren geleden overleden is. Het was een groot succes, waar we met plezier aan terug denken.  Voor een impressie van deze avond, klink op deze link: fotopagina

 

In 2011 zijn we weer begonnen met leuke optredens, weer een trouwmis van een dochter van een lid van Octetnog. Optreden tijdens een High Tea bij het 25-jarig bestaanfeest van Dagcentrum De Munnik en opluistering van Stedelijck Muziekfeest te Roermond.

Het jaar hebben we afgesloten met een gezamenlijk kerstconcert met het Gulicks Mannenkoor en het Traditionele Kerstconcert.

 

31-2b-CD

 

Het jaar 2012 begon rustig met ook weer een trouwmis erbij ditmaal van een zoon van een lid van Octetnog. Een CD hebben we opgenomen in mei. In september hadden we een heel apart optreden voor Yarden, met alleen Limburgse liedjes.

Op het eind van het jaar was het topdrukte met alle kerstoptredens. Al met al een leuk muzikaal jaar.

 

In 2013 gaan we weer meedoen met het Stedelijk Muziekfeest en hebben wederom een aanvraag voor een trouwmis nu van een dochter van een ander lid. Tevens gaan we enkele workshops volgen.

Dankzij deze workshops hebben we besloten op te gaan treden zonder map, met pupiters, en dan kunnen we ook meer op de muziek mee bewegen.  Op het eind van het jaar nog een paar leuke kerstoptredens en 2013 is ook alweer om.

 

1526462_556983154395682_382876499_n[1]

 

In 2014 gaan we in ons 9de levensjaar weer aan de gang met nieuwe muziek, verlenen we medewerking aan de Seniorenmiddag tijdens het OLS in Grevenbicht, gaan we weer een bruiloft zingen en in Oirsbeek bij de KBO de kerstviering opluisteren. We sluiten het jaar weer af met het jaarlijkse kerstconcert in ons eigen Grevenbicht.

Tevens gaan we meewerken aan een jubileumconcert in 2015 van een bevriende zangvereniging, een mis opluisteren in het Stiltecentrum van AMC en zijn we weer bij het Kaarsenfeest in Stevensweert. Ook zijn we uitgenodigd geworden door het Steinder Mannenkoor om hun jaarlijkse kerstconcert op te gaan luisteren.

We bestaan in september 2015 al 10 jaar !!!

We hebben ter gelegenheid hiervan een feestavond georganiseerd op 16 april 2016. Aan deze gezellige avond hebben diverse bevriende koren deelgenomen.

 

 

Na het feest namen we deel aan het verplaatste jubileumconcert van Hidden Voices en tevens mochten we zelf een concert gaan geven op 3 juli 2016 in het Protestants Kerkje in Stevensweert.

Groepsfoto 2016

 

Na de kerstoptredens hadden we vakantie. Op 9 januari 2017 hebben we ons nieuwe verenigingsjaar geopend met de Jaarvergadering.

 

In 2017 weer diverse leuke optredens verzorgd.
Zelfs een eigen concert georganiseerd in het mooie Kerkje in Stevensweert.

 

De meeste optredens waren zoals vanouds rond de kerstdagen in Born en Grevenbicht. Helaas hebben ons ook weer enkele leden verlaten zodat het groepje weer wat kleiner is geworden.

 


In 2018 repeteren we voornamelijk alleen met Annie de dirigente omdat onze Max net buiten de provincie is gaan wonen.

 

 

We hebben in november meegedaan aan een Musical avond georganiseerd door Kerkkoor St. Caecilia uit Grevenbicht, hier namen enkele koren en een keybaord ensemble aan deel..

Op eind van het jaar weer de gebruikelijke kerstoptredens. En zo gaan we op naar 2019.

 

Begin 2019 besluiten we ons repetitielokaal te wisselen naar het Gemeenschapshuis Oos Hoes. 2 van de 3 mannen nemen afscheid, dus we moeten driftig op zoek naar uitbreiding van de mannenstemmen.

 

Er liggen weer enkele leuke optredens in het verschiet welke nog niet definitief zijn.

 

Zelf willen we ook een concertje gaan organiseren.

 

 

Tot zover het, levensverhaal over Zanggroep Octetnog in Grevenbicht. Hou ook deze pagina in de gaten. Wij houden jullie op de hoogte van onze vorderingen en ervaringen.

 

Januari 2019